Friday, September 29, 2017

Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics have been many singers present, if

Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics song presented by Cẩm Ly, Quốc ĐạiBài hát: Múc Ánh Trăng Vàng - Cẩm Ly, Quốc Đại


Chiều chiều ơi trăng về lả lơi

Chiều đồng quê câu hò chơi vơi.

Hò ơi! Sức chúng ta em cùng anh

Ðem nước lên cho đồng xanh

Nuôi kiếp nghèo đời mong manh.

Nhịp nhàng đưa dây gầu đều tay

Lòng nào say trăng vàng lung lay.

Hò ơi! Ta ngắm xem bên bờ sông

Bao mắt ai đang chờ trông

Mai lúa mùa rồi đơm bông.


Trăng sáng quá em ơi trên mái đình

Chiều trăng rung rinh câu hò tình tứ.

Vàng kia ai gieo trên lúa đồng mình

Vờn đôi cò trắng biết bao là tình.


Hò hô! Hò hô! Hò hô!

Hò lên đi cho trăng cũng vỡ tan tành

Vàng lên (mà) ngọn lúa

Dân lành bao ( bao) ấm no.

“Ơi cô (lơ hò lơ) là cô (lơ hò lơ) con gái tát nước bên đàng.

Sao cô múc ánh trăng vàng mà đổ đi ...”


Hò! Hò lơ! Ta cùng hò lơ!

Hò! Hò lơ! Ta dệt bài thơ

Rằng thơ sức chúng ta em cùng anh

Ðem nước lên cho đồng xanh

Nuôi kiếp nghèo đời mong manh
You're watching

correct Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics

if you detect errors in the Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Múc Ánh Trăng Vàng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...