Friday, September 29, 2017

Muốn Bay Lên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Muốn Bay Lên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Muốn Bay Lên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Muốn Bay Lên Lyrics have been many singers present, if

Muốn Bay Lên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Muốn Bay Lên Lyrics song presented by Yuki Huy NamBài hát: Muốn Bay Lên - Yuki Huy Nam

Sáng tác: Yuki Huy Nam


Có lúc tôi thấy buồn

Và có lúc tôi thấy lòng mình

Như đang cần ai đó sẻ chia tâm tình

Có lúc tôi muốn dạo phố

Có lúc tối cười ngây ngô

Có lúc tôi chỉ mình tôi

Có lúc tôi muốn bay lên


Muốn bay theo làn gió

Muốn bay theo làn mây

Muốn bay theo điệu nhạc kia đang quay quay

Muốn quên đi sầu lo

Muốn quên đi ngày tháng khốn khó với bao đắn đo
You're watching

correct Muốn Bay Lên Lyrics

if you detect errors in the Muốn Bay Lên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Muốn Bay Lên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Muốn Bay Lên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...