Friday, September 29, 2017

Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics have been many singers present, if

Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics song presented by DJ LeeK54, Khắc ViệtBài hát: Ngại Yêu (Remix 2015) - DJ LeeK54, Khắc Việt


Cảm xúc trong anh bây giờ

Là ngại đến với một người

Ngại làm quen lúc ban đầu

Ngại những tin nhắn hẹn hò

Lại giống như em ngày xưa


Gọi là muốn yêu cũng phải

Và muốn cô đơn cũng phải

Gọi là mông lung cũng phải

Ngại mở lòng ra cũng phải

Anh thấy anh ngại yêu


Vì nỗi nhớ em còn nhiều quá

Anh dành cho em hết nên không còn cho người ta

Người đến với anh thì trốn

Người trốn anh, anh lại yêu

Đợi chờ gì đó mà anh biết không quay trở lại


Nhiều lần cũng muốn mở lòng đấy

Nhưng sợ vừa bên ai đó em lại quay về đây

Sợ với người mới kia

Sợ sẽ không cùng thói quen

Mà đã theo anh cùng với những kỷ niệm

Sợ bắt đầu.
You're watching

correct Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics

if you detect errors in the Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ngại Yêu (Remix 2015) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...