Friday, September 29, 2017

Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics have been many singers present, if

Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics song presented byBài hát: Ngày Gió Ngừng Trôi - Bích Phương


1. Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi

Là ngày gió ngừng trôi

Nếu có một ngày ta gặp nhau trên phố dài

Chân bước nhưng không quay lại.


Là ngày vầng trăng gặp mây che lối về

Bỏ mặc vì sao ngủ mê

Là ngày anh quên được bao nhiêu lỗi lầm

Khi em đã yêu âm thầm.


[ĐK:]

Có buồn không anh

Vì em đã yêu dại khờ

Có buồn không anh

Vì em ước mơ quá nhiều

Ngày anh ra đi, chắc anh nhẹ nhàng

Vì tình yêu em chẳng có niềm vui.


2. Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi

Là ngày gió ngừng trôi

Đốt hết kỷ niệm làm hương mang đến người

Mong gió xua mây trăng về.


********************************************

Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi

Là ngày gió ngừng trôi

Nếu đến một ngày ta gặp nhau trên phố dài

Chân bước nhưng không quay lại

Đốt hết kỷ niệm làm hương mang đến người

Mong gió đưa anh quay về.

You're watching

correct Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics

if you detect errors in the Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ngày Gió Ngừng Trôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...