Friday, September 29, 2017

Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics have been many singers present, if

Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics song presented by Lâm Chấn HuyBài hát: Ngước Mắt Nhìn Đời Remix - Lâm Chấn Huy


Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền

Bạn bè sa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền

Sông có khi đục trong cũng giống như con người

Dù thất thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang


Đừng nhìn một người đang trong nguy lan mà xem thường

Rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn

Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời

Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi


Người bạn thân trong con nguy lan ta là ai

Cho tôi xin cám ơn bạn suốt đời

Còn người cười chê trong cơn nguy lan ta là ai

Thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác


Đời có mấy ai không qua nguy lan mới giàu sang

Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là

Ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé

Rồi tương lai mai sau từng bước lên cao


Cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn

Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời

Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác

Trờ sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên

Sẽ thành công
You're watching

correct Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics

if you detect errors in the Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ngước Mắt Nhìn Đời Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...