Sunday, September 3, 2017

Người Tình Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Người Tình Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Người Tình Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Người Tình Lyrics have been many singers present, if

Người Tình Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Người Tình Lyrics song presented byBài hát : Người Tình - Khắc Việt, Lê Hiếu


Anh muốn lâu lâu hai ta gặp nhau như thế này,

để anh được cảm nhận tình yêu còn như lúc đầu.

Gọi là gì đây còn yêu hay là chia tay.

Chuyện tình mình có lẽ gọi là tình nhân.


Không thể bên nhau và đi đến hết cuộc đời.

Nhưng ích kỷ thật chỉ muốn mình mãi là của nhau.

Dù rằng ta vẫn nói hạnh phúc nhé với một người mới

Nhưng tim thắt lại khi thấy ta bên cạnh ai.


Nếu hai ta được ở bên nhau trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu .

Anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này

Anh chỉ muốn hai ta hai ta mãi như lúc này

"Mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay..."
You're watching

correct Người Tình Lyrics

if you detect errors in the Người Tình Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Người Tình Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Người Tình Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...