Sunday, September 3, 2017

Người Yêu Cô Đơn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Người Yêu Cô Đơn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Người Yêu Cô Đơn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Người Yêu Cô Đơn Lyrics have been many singers present, if

Người Yêu Cô Đơn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Người Yêu Cô Đơn Lyrics song presented byBài hát: Người Yêu Cô Đơn - Đan Nguyên


Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang

Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi


Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu

Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng

Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em

Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu !


Tôi quen, tôi đã quen rồi em

Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc vàng

Tôi quen, tôi đã quen rồi em

Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay


Tôi xin, xin chúc em ngày mai

Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời

Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang

Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân


Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn

Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng

Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây

Tôi không hề trách đời hay giận đời luôn đổi thay !!!
You're watching

correct Người Yêu Cô Đơn Lyrics

if you detect errors in the Người Yêu Cô Đơn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Người Yêu Cô Đơn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Người Yêu Cô Đơn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...