Friday, September 29, 2017

Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics have been many singers present, if

Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics song presented by Quách Tuấn Du, Phi NhungBài hát: Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) - Quách Tuấn Du, Phi Nhung


Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng

Mắt Mẹ đang nhìn uy nghiêm

Thương đàn con chịu đau thương

Sống trong bể khổ trầm lâm

Con quỳ trước Mẹ niêm hương

Mắt buồn giữ lệ vương vương

Nhắc thầm tên Mẹ yêu thương

Xin Mẹ chứng chi lòng con


Quan Âm Mẹ hiền

Xin Mẹ thương chúng con

Giọt nước cành dương

Xóa sạch bao ưu phiền

Nam Mô Mẫu Từ

Tay Mẹ thường đón đưa

Vạn kiếp trần lao

Mẹ đã dấn thân vào

Con đã quay về nơi đây

Hương từ chiếu tỏa mây bay

Muôn lòng ấm lại hôm nay

Nhánh dương cứu khổ từ đây
You're watching

correct Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics

if you detect errors in the Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nhành Dương Cứu Khổ (Live Show Quách Tuấn Du) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...