Friday, September 29, 2017

Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics have been many singers present, if

Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics song presented by Hạ VyBài hát: Những Đêm Dài Không Ngủ - Hạ Vy


Bao đêm cô đơn lặng nghe gió mưa về

Bao đêm bơ vơ sầu giăng mắc lê thê

Anh ơi đau thương vì ngăn cách đôi đường,

Xót xa cho mình mất đi rồi những ngày xanh


Anh hay chăng anh từng đêm trắng canh tàn

Riêng em cô đơn ngàn thương nhớ khôn nguôi

Anh hay chăng anh từ khi ái ân nhạt phai

Lối xưa hoang lạnh bước âm thầm một mình em !


Anh ơi những đêm dài không ngủ

Nghe thương mình quạnh hiu, ngày vui đã hết rồi !

Có còn chỉ là chút dư hương này,

thì xin giữ cho nhau duyên ban đầu hẹn kiếp sau


Đêm nay mưa rơi buồn nâng mấy cung đàn

Hương xưa đâu đây mà nay đã ly tan

Dư âm đêm nao còn vương vấn chăng người ơi

Ái ân không trọn chỉ xin người một lời thôi !
You're watching

correct Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics

if you detect errors in the Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Những Đêm Dài Không Ngủ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...