Sunday, September 3, 2017

Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics have been many singers present, if

Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics song presented by V.ABài hát: Niềm Vui Em Đến Chùa - V.A


Sân chùa đầy nắng vàng gió lùa về thênh thang

Theo mẹ em đến chùa niềm vui thật chứa chan

Thầy dạy em nghi lễ quy y phật pháp tăng

Thầy dạy em sám hối mỗi khi phạm lỗi lầm


Thầy dạy em lẽ sống biết chan hòa bao dung

Thầy dạy em nhân ái biết yêu thương mọi người

Đến chùa được tu tập đến chùa là niềm vui

Khắp mọi miền xa gần về đây trong ánh đạo

Thầy dạy em hiếu kính với ông bà mẹ cha

Thầy dạy em tôn kính niềm hồng danh Phật đà
You're watching

correct Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics

if you detect errors in the Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Niềm Vui Em Đến Chùa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...