Friday, September 29, 2017

Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics have been many singers present, if

Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics song presented by Yan NguyễnBài hát: Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui - Yan Nguyễn


Chào làn tóc mây trong nắng sớm

Tình cờ lướt qua con phố quen

Quyện hơi ấm thu hoài, hoà giá băng ngàn năm

Làm trái tim thôi ngủ yên.


Nụ cười đã lâu anh mới thấy

Từ ngày đắng cay tim ngủ say

Chờ đánh thức bao ngày, vừa dáng em ở đây

Đêm ngày...cho anh thao thức


Và chỉ mong...trong cơn say anh có thể thốt nên lời

Tiếng yêu thương...lần đầu khó nói làm sao...

Nghẹn ngào...lời chào bỡ ngỡ

Từ lần gặp gỡ.


Sợ lắm thay...khi bên em anh đâu dám trao vội vàng

Đã bao lần...tình vội đến cũng vội đi.

Chờ ngày...lời chào bỏ ngõ

Cùng người bày tỏ...Nói có sẽ khó nhưng vui.
You're watching

correct Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics

if you detect errors in the Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nói Có Sẽ Khó Nhưng Vui Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...