Sunday, September 3, 2017

Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics have been many singers present, if

Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics song presented byRừng núi giang tay nối lại biển xa

Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà

Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau

Mừng như bão cát quay cuồng trời rộng

Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam


Cờ nối gió đêm vui nối ngày

Dòng máu nối con tim đồng loại

Dựng tình người trong ngày mới

Thành phố nối thôn xa vời vợi

Người chết nối linh thiêng vào đời

Và nụ cười nở trên môi


Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi

Vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo

Từ quê nghèo lên phố lớn

Nắm tay nối liền biển xanh sông gấm

nối liền một vòng tử sinh
You're watching

correct Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics

if you detect errors in the Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...