Friday, September 29, 2017

Nướng Nướng Nướng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nướng Nướng Nướng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nướng Nướng Nướng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nướng Nướng Nướng Lyrics have been many singers present, if

Nướng Nướng Nướng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nướng Nướng Nướng Lyrics song presented by HKTBài hát: Nướng Nướng Nướng - HKT


Đèn đường giờ đã sáng con đường về đông vui

Vi vu con chiến mã có dẫu vui mình tôi đơn côi

Khép hết những buồn lo chấp nối những niềm vui

Bỏ mặc bao nhiêu phiền não với thứ đồ ăn.


Tôi mong

Ngày dài đầy mệt mỏi đêm về trong chơi vơi

Bao âu lo sớm tối thế nên tôi chỉ mong vui thôi

Bếp đã nóng trên nồi rót chén uống đi thôi

Cụng nâng ly cho mọi phiền não vút bay lên trời cao.


[ĐK:]

Nào ta thiêu thiêu thiêu

Nào ta nướng nướng nướng

Nào ta nướng cho sạch hết ưu phiền

Nào ta nhóm nhóm nhóm

Nào ta say say say

Nào ta uống cho thật say bạn ơi.


Nào ta vui vui vui

Nào ta chơi chơi chơi

Trò chơi uống cho sạch hết muộn phiền

Dù cuộc sống bão tố

Dù trên vai sóng gió

Nào ta nướng cho sạch hết sầu lo.
You're watching

correct Nướng Nướng Nướng Lyrics

if you detect errors in the Nướng Nướng Nướng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nướng Nướng Nướng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nướng Nướng Nướng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...