Sunday, September 3, 2017

Ô Mê Ly Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ô Mê Ly Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ô Mê Ly Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ô Mê Ly Lyrics have been many singers present, if

Ô Mê Ly Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ô Mê Ly Lyrics song presented by Miu LêBài hát: Ô Mê Ly - Miu Lê


Ô mê ly... mê ly...

Ô mê ly ,mê ly đời ta


Ô mê ly đời sống với cây đàn

Tình tình tang dạo phím rồi ca vang

Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng

Giục lòng ta dạo khúc ca với đàn


Đk:Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi

Rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời

Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi

Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui


Gió sớm đã về cùng tiếng hát tiếng cười

Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời

Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời người ơi đàn đi

Ô mê ly, mê ly

Ô mê ly ,mê ly đời ta
You're watching

correct Ô Mê Ly Lyrics

if you detect errors in the Ô Mê Ly Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ô Mê Ly Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ô Mê Ly Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...