Friday, September 29, 2017

Đời Doanh Nhân Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đời Doanh Nhân Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đời Doanh Nhân Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đời Doanh Nhân Lyrics have been many singers present, if

Đời Doanh Nhân Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đời Doanh Nhân Lyrics song presented by Quách Tuấn DuBài hát: Đời Doanh Nhân - Quách Tuấn Du


Một đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm

Một đời sóng gió lái con thuyền đi tới

Một đời người lính chiến chinh thương trường

Một đời nghệ sĩ khát khao kiếm tìm

Đồng tiền biến hình có đây mà trắng tay

Thuyền không lớn sao vội ra khơi

Chí không cao sao cùng thế giới

Dân không giàu sao mà nước mạnh

Lòng không bền sao làm doanh nhân

Bao nhiêu năm để có một ngày

Hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay

Bao nhiêu năm cạn chén rượu đầy

Chợt thấy mình tóc bạc hôm nay

Một đời doanh nhân bước chân về muôn trùng

Lạnh lùng hào hoa giấu đi niềm sâu kín

Một đời nước mắt nhớ thương quê nghèo

Một đời cười vui mỹ nhân bạn bè

Đêm đêm bước về bóng ta lại với ta.

Thuyền không lớn sao vội ra khơi

Chí không cao sao cùng thế giới

Dân không giàu sao mà nước mạnh

Lòng không bền sao làm doanh nhân

Bao nhiêu năm để có một ngày

Hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay

Bao nhiêu năm cạn chén rượu đầy

Chợt thấy mình tóc bạc hôm nay.
You're watching

correct Đời Doanh Nhân Lyrics

if you detect errors in the Đời Doanh Nhân Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đời Doanh Nhân Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đời Doanh Nhân Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...