Sunday, September 3, 2017

Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics have been many singers present, if

Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics song presented by DJ Minh Anh, Quách BeemBài hát: Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) - DJ Minh Anh, Quách Beem


Khổ trước sướng sau thế mới giàu

Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu

Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng

Khi sa cơ không còn ai.


Khi mình đã có những gì người ta cần

Người ta luôn quan tâm và chia sẻ

Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời

Người ta mang mình ra đành rẽ bán.


Khi gian nan mới biết ai là bạn

Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi.


[ĐK:]

Khổ trước sướng sau thế mới giàu

Giàu trước khổ sau thế càng đau

Thời thế cho ta, nhận biết ra rằng

Khi gian nan có còn ai.


Nói nghe nè bạn ơi

Tôi cám ơn bạn nhiều

Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay.


Một lần này nữa thôi

Tôi xin cám ơn bạn

Đã cho tôi biệt đời chỉ là thế thôi.
You're watching

correct Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics

if you detect errors in the Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đời Là Thế Thôi (Remix 2016) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...