Friday, September 29, 2017

Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics have been many singers present, if

Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics song presented by PiBài hát: Phải Khóc Hay Cười Cover - Pi


Có lẽ anh chưa đủ tốt để em thiết tha

Có lẽ anh chưa đủ những yếu tố xung quanh em cần

Có lẽ anh ta hơn anh để giành lấy em bên mình

Có lẽ anh ta hơn anh về mọi thứ


Có lẽ bao nhiêu năm qua chẳng thể níu giữ được Em,

Có lẽ thời gian sẽ chẳng là gì nếu tình đổi thay.

Có lẽ Anh phải ra đi về một nơi khác trong đời,

Vì Anh không muốn thấy nhiều hình ảnh về Em.

Khóc hay cười, nhói hay vui.

Anh biết phải kéo theo mãi trong những lúc này,

Đường song song vốn đã bị cách ngăn.

Một ngã rẽ Em ơi mang tên con đường chia tay,

Có hai người, đã yêu nhau.

Đã hứa cùng nhau sánh bước trên bậc thánh đường.

Vậy mà giờ đây, giữa dòng đời trái ngang,

Tình yêu Anh người bỏ quên nơi đây... thật sao.
You're watching

correct Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics

if you detect errors in the Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Phải Khóc Hay Cười Cover Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...