Sunday, September 3, 2017

Phải Lòng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Phải Lòng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Phải Lòng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Phải Lòng Lyrics have been many singers present, if

Phải Lòng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Phải Lòng Lyrics song presented by Quang Lê, Hà PhươngBài hát: Phải Lòng - Quang Lê, Hà Phương


Ngó lơ lâu ngày chẳng đặng

Thú thiệt thì hổng có gan

Lỡ rồi tình sâu nghĩa nặng

Cầm lòng đau dám than van.


Giả đò, thì giả đò

Biết tính làm sao, biết làm sao?

Làm sao dám nói, với người tôi thương.


Suốt đêm thâu nào ngủ được

Nhất định là phải nói ra

Nỗi lòng từ lâu trĩu nặng

Tình nồng duyên thắm đôi ta.


Cũng đành, thì cũng đành

Nói hết một phen, nói một phen

Một phen tỏ tình, với người tôi thương.


[ĐK:]

Hò ơi! Rằng tôi phải lòng

Hò ơi! Rằng tôi phải lòng

Chưa kịp nói ra, tôi thương nàng

Nàng đi lấy chồng, giấc mộng tan

Để ai thẩn thờ trở lại vườn xưa

Vườn xưa sáng nắng chiều mưa.


Hò ơi! Rằng tôi phải lòng

Hò ơi! Rằng tôi phải lòng

Nghe ngọn gió thu, reo trên đồng

Nàng đi lấy chồng, bến đục trong

Ngả nghiêng bóng chiều, cá lội quạ kêu

Người dưng đau lòng nhớ thương.
You're watching

correct Phải Lòng Lyrics

if you detect errors in the Phải Lòng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Phải Lòng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Phải Lòng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...