Sunday, September 3, 2017

Qua Cầu Rằng Rí Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Qua Cầu Rằng Rí Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Qua Cầu Rằng Rí Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Qua Cầu Rằng Rí Lyrics have been many singers present, if

Qua Cầu Rằng Rí Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Qua Cầu Rằng Rí Lyrics song presented by Noo Phước Thịnh, SlimVBài hát: Qua Cầu Rằng Rí - Noo Phước Thịnh, DJ SlimV


Yêu nhau cởi áo ối à cho nhau.

Về nhà, dối rằng cha dối mẹ a..à..a..á..a.

Rằng a ối a qua cầu.

Rằng a ối a qua cầu.

Tình tình tình gió bay.

Tình tình tình gió bay.


Bà rằng bà rí

Ới rằng bà đi

Ới đi là đâu.


Bà rằng bà rí

Ới rằng bà đi

Ới đi là đâu.


Bà đi khắp chốn

Nối dây tơ hồng

Cái duyên ông chồng

Làm khổ cái đời tôi

Hỡi bà rí ơi

Bà rằng bà rí ơi.


Vợ gì mà vợ bé

Bé tẹo tèo teo

Chân đi còng queo

Lúc đi phải cõng

Lúc khóc phải bồng

Cái duyên ông chồng

Làm khổ cái đời tôi

Hỡi bà rí ơi

Bà rằng bà rí ơi.


Chồng gì mà chồng ngáy

Ngáy ọ ò o

Đêm thì nằm co

Làm ăn lười biếng

Chẳng lo học hành

Cái duyên ông chồng

Làm khổ cái đời tôi

Hỡi bà rí ơi

Bà rằng bà rí ơi.
You're watching

correct Qua Cầu Rằng Rí Lyrics

if you detect errors in the Qua Cầu Rằng Rí Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Qua Cầu Rằng Rí Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Qua Cầu Rằng Rí Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...