Sunday, September 3, 2017

Quê Hương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Quê Hương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Quê Hương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Quê Hương Lyrics have been many singers present, if

Quê Hương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Quê Hương Lyrics song presented byBài hát: Quê Hương - Phương Mỹ Chi


Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay


Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông


Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che !

Quê hương là đêm trăng tỏ !

Hoa câu rụng trắng ngoài thềm


Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi !

Quê hương nếu ai không nhớ !

Sẽ không lớn nổi thành ngườiQuê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay


Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông


Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm . .


Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người . .

. . .

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón là nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm . . .


Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương ...

...nếu ai không nhớ

Sẽ không. . . . lớn nổi. . . thành. . NGUỜI !!!
You're watching

correct Quê Hương Lyrics

if you detect errors in the Quê Hương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Quê Hương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Quê Hương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...