Sunday, September 3, 2017

Sa Mưa Giông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sa Mưa Giông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sa Mưa Giông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sa Mưa Giông Lyrics have been many singers present, if

Sa Mưa Giông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sa Mưa Giông Lyrics song presented bySáng tác: Bắc Sơn

------------------------------------------

Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài.

Giọt buồn giọt tủi đêm ngày

Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng dừng dột xiêu.

Dẫu mà cơn nắng bấy lâu

Mà dây bầu mày còn không héo

Mới mưa dầm mày lại héo dây

Cha ơi, sao cha chưa về

Nhà trên bếp dưới vắng tanh.

Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm.

Cha còn dầm mưa,

Tàn cơn mưa dầm, Mẹ gần về chưa?

Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo

Cây cầu cha bắt qua sông

Để mẹ về nước tuột nuộc dây

Trời sa mưa giông thưa buồn

Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng

Bỏ mặt dòng sông

Nên không có chuyến đò nào đưa

Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài

Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè

Trông vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trông

Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu

Me trồng cha hái buổi cơm nghèo

Chén canh cá cắm câu
You're watching

correct Sa Mưa Giông Lyrics

if you detect errors in the Sa Mưa Giông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sa Mưa Giông Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sa Mưa Giông Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...