Sunday, September 3, 2017

Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics have been many singers present, if

Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics song presented byBài hát: Sao Anh Nỡ Đành Quên - Như Quỳnh


Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ

Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ

Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng

Những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó


Sao anh nỡ đành quên kỹ niệm chan chứa êm đềm

Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm

Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón

Những khi buồn ai hỏi han còn đâu nữa mà mong


Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó

Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết đôi tay

Nhìn em anh âu yếm bảo

Em đừng xa vắng anh


Sao anh nỡ đành quên cho dỡ dang buổi ban đầu

Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao

Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy

Biết nói gì đây hỡi anh

Mà anh nỡ đành quên
You're watching

correct Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics

if you detect errors in the Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sao Anh Nỡ Đành Quên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...