Friday, September 29, 2017

Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics have been many singers present, if

Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics song presented by Hương TràmPhố còn yên vắng, không bước chân người qua.

Phố sương bay, nhớ chút gió heo may.

Đường khuya vắng còn dài, bàn chân ấy miệt mài không thôi.

Sao anh vẫn còn chờ, để mái tóc ướt trong màn sương.

Đừng chờ nhau thêm khi thời gian trôi, em đã biết trong em đã qua thật rồi.

Khi em không còn yêu anh, người hỡi cứ lặng im...mà đi.


Những lời xưa ấy, anh đã quên từ lâu.

Lúc bên nhau, sao anh không giữ lấy.

Anh đã nói yêu em, yêu hơn hết mọi điều quanh anh.

Nhưng anh đã nhiều lần...em đã nước mắt tuôn rơi.

Đừng chờ nhau thêm khi thời gian trôi, em đã biết trong em đã qua thật rồi.

Khi em không còn yêu anh, người hỡi cứ lặng im...mà đi.


Em từng yêu anh rất nhiều, chưa một lần, một lần tiếc nuối

Thế nhưng anh lại mang cho em ngày u tối.

Em vẫn còn hoài đi tìm.

Khi trái tim em ngừng đập, với anh.


Đừng chờ nhau thêm khi thời gian trôi, em đã biết trong em đã qua thật rồi.

Khi em không còn yêu anh, người hỡi cứ lặng im...mà đi.


Đừng chờ nhau thêm khi thời gian trôi, em đã biết trong em đã qua thật rồi.

Khi em không còn yêu anh, người hỡi cứ lặng im...mà đi.


Đường khuya vắng còn dài, bàn chân ấy miệt mài không thôi.

SAO ANH VẪN CÒN CHỜ.
You're watching

correct Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics

if you detect errors in the Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sao Anh Vẫn Chờ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...