Friday, September 29, 2017

Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics have been many singers present, if

Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics song presented by J Remix) - Linh LinhBài hát: Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T- J Remix) - Linh Linh


Em cũng đã từng hỏi

''Có nên vội vàng buông tay?''

Chắc anh chẳng hề nhớ rồi, phải không?


Em cũng đã từng nói

Tình yêu hai người chỉ một lần

Vì nếu quay lại cũng vậy

Sẽ lại đau thôi!


Ngày người bước đi, em cố giữ lại

Những thứ vẫn tồn tại

Tận sâu nơi kí ức, bỗng thoáng qua

Để em chợt bật khóc


Và rồi trước khi anh quyết giữ lại

Với anh, em sẽ là quá khứ

Đã khiến em nay phải nói câu

Sẽ lại đau thôi!


Có những thứ đã từng qua

Có những thứ em muốn rời xa

Và anh là, một trong nhiều điều

Em không hề muốn nhắc đến


Vậy sao khi xưa ra đi anh chẳng nhìn lại

Để bây giờ đôi mi em đang cố nhẫn nại

Vì vẫn nhớ lại


Khi trái tim vô tình bị đánh thức

Về người ấy

Sẽ lại đau thôi!
You're watching

correct Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics

if you detect errors in the Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sẽ Lại Đau Thôi (DJ Eric T-J Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...