Friday, September 29, 2017

Thanh Niên Hoy Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thanh Niên Hoy Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thanh Niên Hoy Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thanh Niên Hoy Lyrics have been many singers present, if

Thanh Niên Hoy Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thanh Niên Hoy Lyrics song presented by LEGBài hát: Thanh Niên Hoy - LEG


Tôi đẹp trai không bị gay

Sao lại không một ai hỏi thăm và ngó ngàng

Thật là bất công quá mà

Tôi hiền lắm nhưng hơi lười tắm

Sao ?

Chả sao tôi vẫn thơm tho mỗi khi ra đường

Có ham chơi gì đâu ?

Chỉ yêu game online mà thôi

Có hư hỏng gì đâu ?

Mà tại sao mọi người lại cứ nói

Tôi cũng là người bình thường

Và thường hay giúp đỡ người khác

Không la cà tụ tập

Bởi vì tôi là Thanh Niên nghiêm túc


Không hút không hít mà không chích cũng không lắc

Bar Sàn , Bia Rượu , Có biết gì đâu ?

Không gái không gú mà không đú vì không thích

Không cờ không bạc ... Rất tỉnh và đẹp trai

Na na na mận quýt hồng đào đào , mận quýt hồng đào , đào to quá ối đào to quá

Na na na cam quất dưa chuột chuột chuột cam quất dưa chuột , chuột to quá ối chuột to quá


Nhiều người bảo tôi rằng mày bị điên

Nhưng mà không phải tôi không bị điên

Nếu mà có điên thì tôi vẫn kiếm ra tiền

Điên như thế này thì ai chả muốn điên

Tôi chưa bao giờ làm hại người khác và tôi cũng không phải là 1 thằng nhóc

Đừng có bao giờ trách và móc

Bởi vì tôi xưa nay vẫn thích làm những gì tôi thích

Đó là tôi

It’s me

It’s me

L to da E to da G


Có nhiều người bảo rằng

Rằng yêu game online là xấu

Nói cho mà hiểu rằng

Rằng chơi game chỉ là giải trí

Tôi cũng là người bình thường và thường hay giúp đỡ người khác

Chẳng la cà tụ tập bởi vì tôi là thanh niên nghiêm túc


Không hút không hít mà không chích cũng không lắc

Bar Sàn , Bia Rượu , Có biết gì đâu ?

Không gái không gú mà không đú vì không thích

Không cờ không bạc ... Rất tỉnh và đẹp trai

Na na na mận quýt hồng đào đào , mận quýt hồng đào , đào to quá ối đào to quá

Na na na cam quất dưa chuột chuột chuột cam quất dưa chuột , chuột to quá ối chuột to quá
You're watching

correct Thanh Niên Hoy Lyrics

if you detect errors in the Thanh Niên Hoy Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thanh Niên Hoy Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thanh Niên Hoy Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...