Sunday, September 3, 2017

Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics have been many singers present, if

Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics song presented by Cương TĐBài hát: Thật Khó Để Quên Một Người - Cương TĐ


Phải làm sao để quên đi một người đây?

Dù vẫn biết em nay đã bên người ấy

Nhiều đêm vẫn cứ nhớ

Cảm xúc anh biết

Không thể kiềm nén được

Tự lòng hỏi rằng ta là ai trong cuộc đời em.


Cứ suy nghĩ rằng ta đã quên được nhau

Rồi thấy nhói khi em đang bên người ấy

Anh thấy ...... cứ như thế

Sẽ yếu đuối lắm nhưng bản thân chẳng làm được gì

Vì khi yêu anh xem em là tất cả.


Giữa biết bao con người

Nhưng sao lựa chọn anh vẫn luôn là em

Mặc dù cho em theo người mới nhưng anh vẫn chờ

Chẳng hề trách móc em lừa dối anh

Chẳng hề một lời than

Bởi vì anh luôn xem em là người duy nhất.


Cứ suy nghĩ rằng ta đã quên được nhau

Rồi thấy nhói khi em đang bên người ấy

Anh thấy ...... cứ như thế

Sẽ yếu đuối lắm nhưng bản thân chẳng làm được gì

Bởi vì khi yêu anh xem em là duy nhất.


Giữa biết bao con người

Nhưng sao lựa chọn anh vẫn luôn là em

Mặc dù cho em theo người mới nhưng anh vẫn chờ

Chẳng hề trách móc em lừa dối anh

Chẳng hề một lời than

Bởi vì anh luôn xem em là duy nhất.


Đâu phải anh không thể

Quên đi chỉ vì anh không muốn thôi

Vì sợ khi người ta bỏ rơi em sẽ thế nào

Rồi khi ấy ai sẽ đến bên

Em lau giọt nước mặt

Sợ khi đó em buồn sẽ không ai sẽ chia....Ngày tháng kia trôi qua mau

Nhưng sao vị trí em còn trong tim anh

Vì anh không thể quên

Anh không đành quên em


Giữa biết bao con người

Nhưng sao lựa chọn anh vẫn luôn là em

Mặc dù cho em theo người mới nhưng anh vẫn chờ

Chẳng hề trách móc em lừa dối anh

Chẳng hề một lời than

Bởi vì anh luôn xem em là duy nhất.

Nên không dễ quên.
You're watching

correct Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics

if you detect errors in the Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thật Khó Để Quên Một Người Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...