Friday, September 29, 2017

Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics have been many singers present, if

Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics song presented by Lệ QuyênBao nhiêu cuộc vui, bấy nhiêu giọt sầu

Em đã khóc cho tôi từng đêm

Bao nhiêu cuộc say, bấy nhiêu hờn giận

Em đã lỡ vương mang vì tôi


Đêm thâu từng canh cô đơn em chờ

Rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm

Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau

Em muốn ra đi, thôi không cần anh nữa đâu


Bàng hoàng tôi biết đã mất em

Nhưng cố níu kéo tình yêu em dành cho tôi


Xin hãy tin anh một lần nữa thôi

Xin hãy tin anh lần cuối này thôi

Dù cho anh đã bao lần gian dối

Dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em

Trái tim tội tình vì anh mà rướm máu

Tha thứ cho anh một lần nữa thôi

Tha thứ cho anh lần cuối này thôi

Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn

Vì tình yêu em làm thay đổi đời anh

Vì tình yêu xin hãy tin anh thêm một lần
You're watching

correct Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics

if you detect errors in the Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thêm Một Lần Yêu Thương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...