Sunday, September 3, 2017

Thiên Đàng Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thiên Đàng Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thiên Đàng Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thiên Đàng Remix Lyrics have been many singers present, if

Thiên Đàng Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thiên Đàng Remix Lyrics song presented by Hương Giang Idol, DJ Lê TrìnhBài hát: Thiên Đàng Remix - Hương Giang Idol, DJ Lê Trình


Giữa bóng đêm,một ánh trăng,

bờ cát êm hắt hiu bóng con dã tràng

Chỉ có em, chỉ có anh, chỉ có đêm,

sóng đưa ta vào thiên đàng

Hơ hơ hơ ... hơ hơ hơ


Làn tóc cứ cuốn lấy anh đưa anh vào trong giấc mơ của em

Làn môi thấm ướt ánh trăng đưa anh vào sâu giấc mơ của đêm

Và sóng sóng cứ hát đưa ta vào sâu giấc mơ rất êm

Bờ cát lấp loáng ánh trăng đưa ta vào sâu giấc mơ của đêm


Giữa bóng đêm, chỉ có em, chỉ có anh,

cùng ánh trăng, sóng đưa ta vào cõi thiên đàng.
You're watching

correct Thiên Đàng Remix Lyrics

if you detect errors in the Thiên Đàng Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thiên Đàng Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thiên Đàng Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...