Friday, September 29, 2017

Tình Về Nơi Đâu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Về Nơi Đâu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Về Nơi Đâu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Về Nơi Đâu Lyrics have been many singers present, if

Tình Về Nơi Đâu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Về Nơi Đâu Lyrics song presented by Tiên TiênBài hát: Tình Về Nơi Đâu - Tiên Tiên

Sáng tác: Thanh Bùi


Bâng khuâng trong đêm thật dài

Ở nơi niềm vui đã xa

Tình mình như đang vô vọng

Cho ta thao thức đêm dài

Đưa nhau qua cơn mộng buồn

Màn đêm càng thêm cách xa

Mình lặng im đến lúc nào

Nghe em nghe em đêm nay.


No more hiding, break the silents now

Do we quit or try to work things out.


Where do we go ( về đâu hỡi anh )

Are we ready to just give it up

Should we turn our back on love

Or should we stand within

Chẳng đành lòng buông cánh tay

Chỉ một mình em sao biết quay lại

Ngày nào say đắm vô vàn

Mà sao mình xa cách nhau

Where do we go?

Người ơi! Anh hỡi!Về đâu?

Where you we go from here?

(Yêu thương cho tới nơi đâu).


If we begin on where we are

Try to mend the problems now

We've been looking forward instead of looking back

I don't wanna play it safe 'cos i wanna cross the line

Feel just like we're standing, we're running out of time.


Đừng lặng im dừng một lần thôi anh hỡi

Dừng lại hãy sẽ cùng vượt qua giông bão.
You're watching

correct Tình Về Nơi Đâu Lyrics

if you detect errors in the Tình Về Nơi Đâu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Về Nơi Đâu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Về Nơi Đâu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...