Friday, September 29, 2017

Tình Yêu Cách Trở Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Yêu Cách Trở Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Yêu Cách Trở Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Yêu Cách Trở Lyrics have been many singers present, if

Tình Yêu Cách Trở Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Yêu Cách Trở Lyrics song presented by Huỳnh ThậtBài hát: Tình Yêu Cách Trở - Huỳnh Thật


Anh biết tại sao em luôn u buồn...

Và thường suy tư trong những chiều buông...

Em muốn xa anh phải không ?

Ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu thì hứa 1 lòng...

Anh biết tại sao em anh hay buồn...

Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn...

Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều

Cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa người...


ĐK:

Em ơi đừng nói xa nhau, yêu em yêu mối duyên đầu

Xa em dù biết khổ đau, dứt bỏ tình yêu không nở

Anh nghèo biết tính làm sao, thì thôi nhé em...

Em có còn yêu anh như hôm nào...

Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau.

Em muốn xa anh thật sao, thôi đành

Kiếp nào gặp nhau, tình ta gởi gió mây sầu
You're watching

correct Tình Yêu Cách Trở Lyrics

if you detect errors in the Tình Yêu Cách Trở Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Yêu Cách Trở Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Yêu Cách Trở Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...