Sunday, September 3, 2017

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics have been many singers present, if

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics song presented by Tâm ĐoanBài hát: Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao - Tâm Đoan


Thôi hết rồi người đã xa tôi

Quên hết lời thề ngày xa xôi

Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi

Nghe thời gian bước đi bồi hồi

Hai ta cùng chung lối.


Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau

Nay chỉ còn là niềm thương đau

Sao tình yêu hoá ra hận sầu

Sao dịu êm hoá ra nghẹn ngào

Sao cuộc đời tựa chiêm bao.


Hết những ước mơ lệ tuôn gối nhỏ

Đêm dài rưng rưng nhớ

Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái

Để mình em đắng cay

Anh nhớ hay chăng?


Anh nói rằng trọn đời yêu em

Sao nỡ đành lòng nào lại quên

Câu tình yêu giữ không nhạt màu

Câu mình thương đến khi bạc đầu

Bây giờ trả lại trăng sao.
You're watching

correct Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics

if you detect errors in the Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...