Friday, September 29, 2017

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics have been many singers present, if

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics song presented by DJ Gin, Ái PhươngBài hát: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) - DJ Gin, Ái Phương


Tôi thấy lặng lẽ vương sao hẹn

Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây

Tôi thấy thảnh thơi như mây trời

Dần dần cứ xa rời tôi.


Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi

Gọi những bình yên nào ghé chơi

Cần lắm gần lắm sao vời vợi

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.


[ĐK:]

Lối về quanh co cũng

Chẳng níu bước chân tôi về

Có còn hôm qua ở đó

Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về

Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh

Thấy yên bình giắc mơ trong lành.
You're watching

correct Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics

if you detect errors in the Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Remix 2016) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...