Sunday, September 3, 2017

Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics have been many singers present, if

Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics song presented by Phương ThanhBài hát: Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) - Phương Thanh


Về đâu lúc ngày đã hết

Ánh đèn đường hắt hiu buồn

Mình tôi dưới hè phố vắng

Nỗi buồn nặng trĩu không tên.


Trót sinh ra phận mình trái ngang

Yêu đương khác thường

Sống giữa đời mệt nhoài

Âm thầm chịu bao đắng cay.


[ĐK:]

Bình minh không đến bao giờ

Đời tôi rồi sẽ đi về đâu

Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh.


Tình yêu tôi vẫn đi tìm rồi tình gục chết giữa ngàn khơi

Thế gian ơi để tôi sống yên bình.

You're watching

correct Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics

if you detect errors in the Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trò Đùa Của Tạo Hóa (Lô Tô OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...