Friday, September 29, 2017

Trường Cũ Tình Xưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trường Cũ Tình Xưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trường Cũ Tình Xưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trường Cũ Tình Xưa Lyrics have been many singers present, if

Trường Cũ Tình Xưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trường Cũ Tình Xưa Lyrics song presented by Khánh BìnhBài hát: Trường Cũ Tình Xưa - Khánh Bình


Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ

Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ

Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa

May ra có còn đôi đứa

Vẫn yên vui sống đời học trò.Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?

Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm

Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên

Hoa leo phũ phàng đan kín

Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm.Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi

Năm ba đứa bạt phương trời

Hai thằng chờ đầu quân năm tới

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly

Khóc người biền biệt sơn khê

Cố nhân đi bao giờ mới về?Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới

Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?

Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ

Vang trong nỗi niềm nhung nhớ

Có ai đi thương về trường xưa.
You're watching

correct Trường Cũ Tình Xưa Lyrics

if you detect errors in the Trường Cũ Tình Xưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trường Cũ Tình Xưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trường Cũ Tình Xưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...