Friday, September 29, 2017

Ừ Thì Thôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ừ Thì Thôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ừ Thì Thôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ừ Thì Thôi Lyrics have been many singers present, if

Ừ Thì Thôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ừ Thì Thôi Lyrics song presented by Như QuỳnhBài hát: Ừ Thì Thôi - Như Quỳnh


Đêm dài quá dài giấc ngủ chờ ai

Mà sao không đến cứ đong đưa hoài trên ngọn tình cây

Giấc ngủ khóc tình khóc một niềm tin

Khóc rồi lặng thinh lặng thinh một mình một mình mình thôi.


Ừ thì thôi về lại đời tôi

Về tìm đôi chút chút tim yêu nào chưa dành cho anh

Ừ thì quên ừ rồi thì quen

Tình như con nước cứ trôi xa mờ cứ trôi lững lờ cứ mộng cứ mơ.


Xa mặt cách lòng kẻ đợi người trông

Chờ mong chẳng thấy cách chia đôi dòng

Cách vạn nghìn sông sông cạn đá mòn tiếng người nỉ non

Tưởng chừng vàng son vàng son một thời một thời mà thôi.


Ừ thì thôi về lại đời tôi

Còn đây đôi chút chút tim yêu này biết dành cho ai

Ừ thì quen ừ rồi thì quên

Tình như con sóng nát tan trong lòng khóc than tơ hồng

Duyên tình long đong tình như con sóng

Như nát tan trong lòng khóc than tơ chỉ là hư không.
You're watching

correct Ừ Thì Thôi Lyrics

if you detect errors in the Ừ Thì Thôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ừ Thì Thôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ừ Thì Thôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...