Sunday, September 3, 2017

Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics have been many singers present, if

Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics song presented by Thanh HàBài hát: Đừng Chúc Em Hạnh Phúc - Thanh Hà


Tận cùng trong em vẫn không hiểu đã sai điều gì,

Khiến anh lạnh lùng rồi thay đổi.

Nghìn trùng xa xôi chia đôi ngăn cách hai con người,

Chính ở trái tim không còn yêu...

Đừng chúc em mai này, sẽ yêu người tốt hơn

Hạnh phúc em thương em yêu một đời

Là anh anh đó...

Đừng nói anh rất buồn, nói anh cũng tổn thương

Một người khi muốn ở lại,

Thì đã ở lại


Thôi đừng nói nhiều lời, em đớn đau nhiều rồi

Quá yêu người đánh mất bản thân

Bởi do lòng cam tâm đau đến quen rồi...

Em lãng phí đời mình

Giấu hết cho cuộc tình

Sống cưng chìu cảm xúc người khác

Để nhận lại tương lai tan nát

Đi đi

Đừng chúc em mai này, sẽ yêu người tốt hơn

Hạnh phúc em thương em yêu một đời

Là anh anh đó...

Đừng nói anh rất buồn, nói anh cũng tổn thương

Một người khi muốn ở lại,

Thì đã ở lại.....
You're watching

correct Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics

if you detect errors in the Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đừng Chúc Em Hạnh Phúc Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...