Friday, September 29, 2017

Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics have been many singers present, if

Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics song presented by Soobin Hoàng Sơn, TouliverBài hát: Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) - Soobin Hoàng Sơn, Touliver


Ai đi theo em mấy lần phố mưa

Mưa bay theo em áo dài đón đưa

Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát


Ai đi theo em mấy chiều phố xa

Hương hoa bay vây lối về thiết tha

Hồn tựa là hoa, hoa rực rỡ


Vài lần đón đưa, lặng im trên phố mưa rơi triền miên

Vài lần đón đưa, em về nụ cười giấu kín

Vài lần đón đưa, đường quen hương gió bay qua lòng em

Chiều nào bước chân vô tình người không đến

Vài lần đón đưa, rồi quen hồn nhiên đến gọi muộn phiền

Chiều nay thoáng nghe lẻ loi bên hàng me
You're watching

correct Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics

if you detect errors in the Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vài Lần Đón Đưa (Rivenouxs Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...