Friday, September 29, 2017

Vợ Không Đòi Quà Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vợ Không Đòi Quà Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vợ Không Đòi Quà Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vợ Không Đòi Quà Lyrics have been many singers present, if

Vợ Không Đòi Quà Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vợ Không Đòi Quà Lyrics song presented by Thái Lan ViênBài hát: Vợ Không Đòi Quà - Thái Lan Viên


Khi mới quen nhau anh hay nắm tay anh vò vò

Cũng vì bàn tay em, bàn tay trắng xinh.

Nắm rất lâu mà chẳng buông được này.

Thế chẳng mất gì thì cho anh nắm lâu lâu.


Nhưng đến hôm nay khi ta đã xây giấc mộng vàng

Ân hận cả đời vì anh lỡ cưới em.

Có ai hay đời đến đây là tàn.

Xưa gặp quá hiền thì bỗng nay em đổi thay.


Chồng ơi...ơi chồng, lau nhà rồi giữ con.

Cho vợ đi shopping (shóp pìng)

Chồng ơi, cuộc đời sướng quen thân

Lần này chết nghe chưa

Cho quen làm kiếp chồng


Thôi nhé em yêu nay anh đã xong việc rầu.

Ta zọt lẹ thôi, đừng để bạn nhậu phải mong

Bước chân đi là đến khuya nhậu zề

Nếu mà nằm giữa đường thì vợ nó khiêng về thâu...


Khi mới quen nhau , anh lo biết đâu em đòi quà

Nhưng trời phật thương quà thì em chẳng mê.

Có hay đâu nàng chỉ mê tiền thật.

Ôi vợ tôi hiền mà được cái tánh em mê đô la


Nhưng nói chung quy, tui thương chẳng ai lại tui.

Tuy vợ chồng nghèo mà lòng sao thấy vui

Có lúc ghen vợ giống như bà chằn

Thế gặp cãi hoài mà xa lại thấy lòng thương.


Chồng ơi...ơi chồng, lau nhà rồi giữ con.

Cho vợ đi shopping (shóp pìng) 

Chồng ơi, cuộc đời sướng quen thân

Lần này chết nghe chưa

Cho quen làm kiếp chồng


Oke em yêu nay anh đã xong việc rầu.

Ta zọt lẹ thôi, đừng để bạn nhậu phải mong

Bước chân đi là đến khuya nhậu zìa

Nếu nằm giữa đường thì vợ nó khiêng về thâu... ợ


Bước chân đi thì đến khuya nhậu zìa

Nếu nằm giữa đường... thì vợ nó cho ở ngoài luôn... huhu
You're watching

correct Vợ Không Đòi Quà Lyrics

if you detect errors in the Vợ Không Đòi Quà Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vợ Không Đòi Quà Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vợ Không Đòi Quà Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...