Sunday, September 3, 2017

Vợ Người Ta Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vợ Người Ta Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vợ Người Ta Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vợ Người Ta Beat Lyrics have been many singers present, if

Vợ Người Ta Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vợ Người Ta Beat Lyrics song presented by Phan Mạnh QuỳnhBài hát: Vợ Người Ta Beat - Phan Mạnh Quỳnh


Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng

Lại một đám mừng ở trong làng

Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.

Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng

Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng

Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay


Giờ em đã là vợ người ta

Áo trắng cô dâu cầm hoa

nhạc tung tóe thanh niên hòa ca

Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta

Anh biết do anh mà ra

Tình yêu ấy nay xa càng xa

Buồn thay


Nghĩ nhiều chuyện trong đời

Anh thấy lòng càng rối bời

Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời

Chúng ta lấy nhau chứ em ơi?

Đành bảo phó mặc ở duyên trời

Nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội

Một người bước, một người không đợi

Thì đành tìm ai...?


Mà giờ em đã là vợ người ta

Hãy sống vui hơn ngày qua

Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar

Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ

Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta,

Anh bước đi như hồn ma,

Ngày hôm ấy như kéo dài ra

Buồn thay
You're watching

correct Vợ Người Ta Beat Lyrics

if you detect errors in the Vợ Người Ta Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Vợ Người Ta Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Vợ Người Ta Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...