Friday, September 29, 2017

Xa Mặt Cách Lòng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xa Mặt Cách Lòng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xa Mặt Cách Lòng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xa Mặt Cách Lòng Lyrics have been many singers present, if

Xa Mặt Cách Lòng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xa Mặt Cách Lòng Lyrics song presented byBài hát: Xa Mặt Cách Lòng - Khởi My

Sáng Tác: Nguyễn Hoàng DuyNgày ngày tháng tháng vượt qua đêm thâu

Trở về nước mắt nhạt màu

Bao niềm đau cứ vậy kín lấy

Làm sao để nguôi nỗi sầu


Nhiều người vẫn cứ thường hay lo âu

Tình yêu sẽ phai úa màu

Khi người ta cách hai phương trời

Rồi ai cũng phải buông lơi


Tình yêu vẫn còn ở đây, niềm tin giờ theo gió mấy

Bỗng sáng hôm nào chìm trong nỗi đau kêu gào


Ai yêu một lần rồi cũng mất nhau

Đi qua đời nhau rồi ai cũng đau

Người ta vẫn cứ nói xa mặt cách lòng

Mà sao ta vẫn không tin


Yêu xa chỉ làm mình thêm cách xa

Yêu xa chỉ làm mình thêm xót xa

Ngày hôm nay vẫn thế, sau này vẫn vậy

Tình yêu nắm chắc trong tay sẽ không đổi thay


Vẫn biết thế sao ta còn mong chờ

Chờ mong trong những giấc mơ

Vẫn biết thế sao ta còn mong nhớ

Vì đời đâu như mình mơ


Ai yêu một lần rồi cũng mất nhau

Đi qua đời nhau rồi ai cũng đau

Người ta vẫn cứ nói xa mặt cách lòng

Mà sao ta vẫn không tin


Yêu xa chỉ làm mình thêm cách xa

Yêu xa chỉ làm mình thêm xót xa

Ngày hôm nay vẫn thế, sau này vẫn vậy

Tình yêu nắm chắc trong tay sẽ không đổi thay
You're watching

correct Xa Mặt Cách Lòng Lyrics

if you detect errors in the Xa Mặt Cách Lòng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xa Mặt Cách Lòng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xa Mặt Cách Lòng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...