Friday, September 29, 2017

Yêu Cái Mặn Mà Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Yêu Cái Mặn Mà Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Yêu Cái Mặn Mà Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Yêu Cái Mặn Mà Lyrics have been many singers present, if

Yêu Cái Mặn Mà Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Yêu Cái Mặn Mà Lyrics song presented by Lê Sang, Dương Hồng LoanBài hát: Yêu Cái Mặn Mà - Lê Sang, Dương Hồng Loan


Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quên anh

Nếu em ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình

Người ở miền trung không ngại mưa ngại gió

Người ở miền trung em về anh sẽ thương


Nếu em yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem

Nếu em ưa đến trời xanh thì về lãng du Ngũ Hành

Rồi về Hòa Vang nghe mùi xôi nếp mới

Rồi về làng anh em làm dâu nhà anh


Ôi nghe yêu sao cái chi chi mà rứa rứa

Ôi nghe thương sao cái bên ni vẹn tình


Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thuở bé

Đất quảng ân tình cho anh một dáng hình

Và cho anh những bước chân phong trần

Anh mới gặp được em


Nếu em yêu cái bềnh bồng thì dạo thuyền trên sông Thu

Nếu em yêu thánh địa linh thì về Mỹ Sơn anh nhìn

Rồi chờ hè sang nghe từng cơn gió nóng

Rồi ngồi thềm trăng nghe mẹ anh hò khoan


Nếu em yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem

Nếu em ưa đến trời xanh thì về lãng du Ngũ Hành

Rồi về Hòa Vang nghe mùi xôi nếp mới

Rồi về làng anh em làm dâu nhà anh


Ôi nghe yêu sao cái chi răng mà rứa ri

Ôi nghe thương sao cái chu choa

Đất Quảng ân tình anh yêu từ thuở bé

Đất Quảng ân tình anh yêu từng xóm làng

Và yêu sao những nhánh sông dân mình

Cho trái ngọt đồng xanh


Nếu em yêu cái bềnh bồng thì dạo thuyền trên sông Thu

Nếu em yêu thánh địa linh thì về Mỹ Sơn anh nhìn

Rồi chờ hè sang nghe từng cơn gió nóng

Rồi ngồi thềm trăng nghe mẹ anh hò khoan


Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quên anh

Nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh.
You're watching

correct Yêu Cái Mặn Mà Lyrics

if you detect errors in the Yêu Cái Mặn Mà Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Yêu Cái Mặn Mà Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Yêu Cái Mặn Mà Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...