Thursday, October 5, 2017

Đàn Gà Sớm Mai Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đàn Gà Sớm Mai Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đàn Gà Sớm Mai Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đàn Gà Sớm Mai Lyrics have been many singers present, if

Đàn Gà Sớm Mai Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đàn Gà Sớm Mai Lyrics song presented by V.ABài hát: Đàn Gà Sớm Mai - V.A


Đàn gà con tung tăng tung tăng

Gió đưa mây mùa xuân tràn nắng

Từ chuồng ra ham mê đua chơi

Cánh xòe hoa nghiêng nghiêng ngắm mây trời


Đàn gà ngoan không nên đi chơi xa

Chỉ loanh quanh nên chơi trước sân nhà

Mùa hoa chanh, hoa bưởi thơm ngát

Ru ấm tình mẹ sâu nặng tình cha


Đàn gà con cùng vui lớn khôn

Biết thương yêu kính cha kính mẹ

Cả nhà vui cùng vang tiếng hát

Chiếp chiếp chiếp cục tác cục ta

Chiếp chiếp chiếp Cục tác cục ta
You're watching

correct Đàn Gà Sớm Mai Lyrics

if you detect errors in the Đàn Gà Sớm Mai Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đàn Gà Sớm Mai Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đàn Gà Sớm Mai Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...