Thursday, October 5, 2017

Đành Lòng Sao Anh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đành Lòng Sao Anh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đành Lòng Sao Anh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đành Lòng Sao Anh Lyrics have been many singers present, if

Đành Lòng Sao Anh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đành Lòng Sao Anh Lyrics song presented by Giáng TiênBài hát: Đành Lòng Sao Anh - Giáng Tiên


Đành lòng sao anh khi tình ta đã lỡ làng rồi,

Đành lòng sao anh lời chia tay quá muộn màng rồi,

Lòng còn yêu anh,nói sao cho vừa hết nghĩa yêu đường,

Buồn nào cho vơi hết tâm tình em gởi cho a,

Chỉ còn đêm nay thuyền đã xa bờ

Từng giọt mưa rơi nghe lòng đau nhói quặn bồi hồi

Nhìn người ra đi biết bao giờ mới gặp lại nhau

Đêm nay mưa rơi nhiều,biết anh còn thương nhớ tình ta

Mưa rơi,mưa rơi buồn bã như khóc thầm ai đã phụ tôi

Mưa rơi mưa rơi ướt vào hồn tôi,đang sắp phút chia ly

Ra đi anh vui cùng duyên mới quên kỉ niệm dưới mái trường xưa

Mà tại sao,em đâu có tội tình gì

Khi anh nói câu giã từ,đành chạy theo gấm nhung giàu sang.


Đành lòng sao anh khi thuyền neo sang đậu khác bờ

Lòng còn yêu anh vì yêu anh em có tội tình gì

Đành lòng ra đi bước theo người bỏ lại tình tôi

Bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường xưa.
You're watching

correct Đành Lòng Sao Anh Lyrics

if you detect errors in the Đành Lòng Sao Anh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đành Lòng Sao Anh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đành Lòng Sao Anh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...