Thursday, October 5, 2017

Đành Phụ Tình Nhau Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đành Phụ Tình Nhau Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đành Phụ Tình Nhau Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đành Phụ Tình Nhau Lyrics have been many singers present, if

Đành Phụ Tình Nhau Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đành Phụ Tình Nhau Lyrics song presented by Lưu Ánh Loan, Lưu Chí VỹBài hát: Đành Phụ Tình Nhau - Lưu Ánh Loan, Lưu Chí Vỹ

Nhạc lời : LÂM TRỌNG TƯỜNG


Đành phụ tình nhau khi đường yêu, nay lạc mất lối về

Đành phụ tình nhau khi đò yêu, đã tách bến sang sông

Đành phụ tình nhau khi yêu đương, trái ngang bẽ bàng

Gieo trong nhau đắng cay, phũ phàng, duyên lỡ làng mộng tình thôi vỡ tanNgày tình mộng mơ ai thề yêu, yêu mãi đến bạc đầu

Mà giờ nhìn nhau nghe lòng đau, nhòa nước mắt chia tay

Đời làm sầu đau gieo chi câu "Áo không qua đầu ngăn chia ta"

Bước chung nhịp cầu, mong ước đầu nay chỉ là niềm đau


Đành phụ tình nhau, thôi ! đành phụ tình nhau

Mình phụ người ta, mà sao nghe lòng đau, đau như ai xé, ai cào.

Mình phụ người ta, mà sao nghe lòng đau, như ai vò nát con tim.

Thôi ! Đành phụ người ta, cho người ta vui bước bên người

Dẫu người ta đi với duyên hờ, mà người ta không mang nặng lòng đauGiận hờn mà chi khi tình yêu ai lỡ bước quên thề

Trời làm bể dâu, gieo nợ nhau, mà chẳng kết duyên nhau

Thì đành phụ nhau, thôi ! yêu thương nói sao cho vừa

Xin trao nhau chút hương yêu thừa, không dối lừa để giữ đẹp ngày xưa.
You're watching

correct Đành Phụ Tình Nhau Lyrics

if you detect errors in the Đành Phụ Tình Nhau Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đành Phụ Tình Nhau Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đành Phụ Tình Nhau Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...