Thursday, October 5, 2017

Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics have been many singers present, if

Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics song presented by Dương Lê QuangBài hát: Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) - Dương Lê Quang


Hôm nay bước trên đường về,

Con đã thấy ánh sáng nhiệm màu.

Từng giọt lệ rơi trên mắt mẹ,

Con đã biết mình đầy tội lổi

Niềm tin yêu nơi con đã đi vào hư không,

Tiền tài vật chất đã đưa con rời xa thân người.


Sinh con trong bao khó nhọc

Cho con thân xác vẹn toàn

Nhưng nay muốn ôm mẹ hiền

Đôi bàn tay không còn tự do

Nghiệp nợ đã trót đeo mang,

Làm thân người cùng bao tội lổi

Hào quang ánh sáng vây quanh

Ta là con thêu thân sang hèn.


ĐK:

Đừng thương tiếc nữa làm chi xót xa làm gì cho kẻ mang đầy tội lỗi.

Mang thân tứ đại sống trong bùn nhơ

Làm sao thoát ly được lổi lầm.

Nhìn vào đời sống phù du

Có sang có hèn thì cũng chỉ là mộng hư,

Ôm lấy đất trời, yêu hết muôn loài rồi mai đây thân có tan , hương hoa vẫn còn.....

You're watching

correct Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics

if you detect errors in the Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ánh Sáng Trở Về (R&B Version) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...