Thursday, October 5, 2017

Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics have been many singers present, if

Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics song presented by Thanh TuyềnBài hát: Đau Xót Lý Chim Quyên - Thanh Tuyền


Ngày xưa khi ta lớn lên đã nghe câu hát

Lý chim quyên chim quyên ăn trái nhãn lồng

Chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe câu hát lý chim quyên

Chim quyên ăn trái nhãn lồng.


Chim quyên chim ăn trái nhãn lồng

Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi

Mà đôi ta không là tình nhân không phải vợ chồng

Chưa hề bén tiếng chưa hề quen hơi.


Như chim quyên chim ăn trái nhãn lồng

Như lia thia chưa quen với chậu vàng

Nên dù biệt ly cũng chẳng đau buồn chi

Chẳng ngậm ngùi đâu dù phải nghe câu hát lý chim quyên.


Vàng rơi mênh mông sóng xô thoạt nghe trong gió

Thoáng hương cau hương cau xin nhớ mùi trầu

Chiều nay qua sông Cửu Long chợt nghe ai hát lý thương nhau

Thương nhau sao lỡ nhịp cầu.


Chim quyên chưa ăn trái nhãn lồng

Qua không thương bậu, bậu đừng thương qua.
You're watching

correct Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics

if you detect errors in the Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đau Xót Lý Chim Quyên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...