Thursday, October 5, 2017

Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics have been many singers present, if

Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics song presented by Lâm Chấn HuyBài Hát: Bài Ca Tết Cho Em - Lâm Chấn Huy


Tết này anh không thèm kẹo mứt

Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng.

Tết nay anh không thèm đi chơi,

Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...


Vì đã có em đem lại mộng đời,

Tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.

Tết nay anh không thèm đốt pháo,

Vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi


Tết này anh không thèm chơi đánh bài

Vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà.

Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa

Vì môi em cười như chứa cả vườn xuân.
You're watching

correct Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics

if you detect errors in the Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bài Ca Tết Cho Em Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...