Thursday, October 5, 2017

Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics have been many singers present, if

Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics song presented by Don HồBài hát: Bay Đi Cánh Chim Biển - Don Hồ


Bay đi cánh chim biển hiền lành

Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em

Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em

Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ


Theo tiếng hát của người thủy thủ

Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua

Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô

Đất trời rộng sao em không bến đỗ


Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu

Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng


Em đã muốn muốn ra đi nhiều lần

Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em

Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em

Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối


Bay đi cánh chim biển hiền lành

Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em

Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em

Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ


Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu

Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
You're watching

correct Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics

if you detect errors in the Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bay Đi Cánh Chim Biển Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...