Thursday, October 5, 2017

Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics have been many singers present, if

Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics song presented by Jane Zhang (Trương Lương Dĩnh)Bài hát: Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) - Jane Zhang (Trương Lương Dĩnh)


Một đời phiêu bạt ngược xuôi

Tưởng đã cập bờ nhưng vẫn cô đơn

Hỏi trời đất liệu ai thấu hiểu nỗi lòng này

Ta ngoảnh lại nhìn nghìn năm lịch sử

Ân oán tình thù làm sao đong đếm nổi

Bước vào nhà Đế Vương, kết cục không đường lui

Cuộc bể dâu binh biến Huyền Vũ

Tiếng vó ngựa loạn lạc

Không *** nhìn mầm họa ẩn giấu này

Tiếng ai than thở đằng đẵng trong khuê phòng

Ân oán tình thù, mình ta tổn thương

Rốt cuộc ta đang giữ gìn giang sơn của ai đây?

Lặng lẽ, nước mắt trào mi, ta lập bia vô danh

Thưở ban đầu là ai đã đánh thức Mị Nương

Là ta, trọn kiếp cô độc

Không màng mọi thứ

Đại Đường thịnh thế, ta thoái vị

Lòng không hối hận


Bia vô danh trầm mặc, mắt ngấn lệ

Công tội mặc người phán xét, ta không thẹn

Sử sách tùy người viết, không cần thấu hiểu

Nếu thực có thể luân hồi kiếp khác

Nguyện rằng kiếp sau chỉ làm người bình thường

Một mái nhà đơn sơ có chàng ở bên

Một trái tim bình dị yêu chàng....
You're watching

correct Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics

if you detect errors in the Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bia Không Tên (Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2014 OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...