Thursday, October 5, 2017

Bởi Vì Đa Nghi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bởi Vì Đa Nghi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bởi Vì Đa Nghi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bởi Vì Đa Nghi Lyrics have been many singers present, if

Bởi Vì Đa Nghi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bởi Vì Đa Nghi Lyrics song presented by Đinh Kiến PhongBài hát: Bởi Vì Đa Nghi - Đinh Kiến Phong


Có những lúc bối rối, khi đêm lại bên anh trong hư vô tâm tối

Đến nước mắt cũng hết cho câu lừa dối.

Đã cố gắng thức trắng, bao đêm để không sao nghe cơn đau lên tiếng

Đã không ngủ được, đã không thể nào quên em.


Với lấy những kí ức chẳng, cho ta tập quên em đi để ngày mai sẽ

Sẽ cho đi yêu thương chỉ mỗi riêng mình anh..hố ô hô ô hố.

Em đã không cho anh biết sao em lại xa anh như bầu trời thiếu gió

Để bây giờ lòng nát trái tim tan thành, vì em.


[ĐK:]

Anh xin thề anh chẳng yêu ai, vì người ta đã bỏ anh rồi

Có đôi khi lòng anh vẫn mong, người sẽ thứ tha cho anh một lần thôi.

Cũng bởi vì anh quá đa nghi, làm lòng em tan nát những gì

Hãy cho anh một lần hiểu ra, để em không rời xa anh.
You're watching

correct Bởi Vì Đa Nghi Lyrics

if you detect errors in the Bởi Vì Đa Nghi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bởi Vì Đa Nghi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bởi Vì Đa Nghi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...